Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Islwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gwyn R Price Llafur Cymru 12116 58% Wedi'i ethol
Steffan Lewis Plaid Cymru 4527 22% Heb ei ethol
David Chipp Ceidwadwyr Cymreig 2497 12% Heb ei ethol
Peter Whalley Plaid Genedlaethol Prydain 1115 5% Heb ei ethol
Tom Sullivan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 653 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20908
Etholaeth 54893
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 183
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwyn R Price 58% Wedi'i ethol
Steffan Lewis 22% Heb ei ethol
David Chipp 12% Heb ei ethol
Peter Whalley 5% Heb ei ethol
Tom Sullivan 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd183
Cyfanswm a wrthodwyd183