Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Tor-faen

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Tor-faen - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lynne Neagle Llafur Cymru 9921 43% Wedi'i ethol
Graham Smith Ceidwadwyr Cymreig 4525 19% Heb ei ethol
Ian Williams Llais y Bobl 3348 14% Heb ei ethol
Rhys Ab Ellis Plaid Cymru 2762 12% Heb ei ethol
Patrick Legg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2659 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23215
Etholaeth 61374
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lynne Neagle 43% Wedi'i ethol
Graham Smith 19% Heb ei ethol
Ian Williams 14% Heb ei ethol
Rhys Ab Ellis 12% Heb ei ethol
Patrick Legg 11% Heb ei ethol