Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gwyr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gwyr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Edwina Hart Llafur Cymru 12866 48% Wedi'i ethol
Caroline Jones Ceidwadwyr Cymreig 8002 30% Heb ei ethol
Darren Price Plaid Cymru 3249 12% Heb ei ethol
Peter Nicholas May Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2656 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26773
Etholaeth 61909
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 245
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Edwina Hart 48% Wedi'i ethol
Caroline Jones 30% Heb ei ethol
Darren Price 12% Heb ei ethol
Peter Nicholas May 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd245
Cyfanswm a wrthodwyd245