Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janice Gregory Llafur Cymru 11761 52% Wedi'i ethol
Sian Caiach Plaid Cymru 3861 17% Heb ei ethol
Norma Lloyd-Nesling Ceidwadwyr Cymreig 2663 12% Heb ei ethol
Steve Smith Annibynnol 2337 10% Heb ei ethol
Martin Plant Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2144 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22766
Etholaeth 55602
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janice Gregory 52% Wedi'i ethol
Sian Caiach 17% Heb ei ethol
Norma Lloyd-Nesling 12% Heb ei ethol
Steve Smith 10% Heb ei ethol
Martin Plant 9% Heb ei ethol