Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Mynwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Mynwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Nick Ramsay AC Ceidwadwyr Cymreig 15389 52% Wedi'i ethol
Richard Clark Llafur Cymru 6920 23% Heb ei ethol
Jacqui Sullivan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4359 15% Heb ei ethol
Jonathan Clark Plaid Cymru 2093 7% Heb ei ethol
Ed Abrams Democratiaid Lloegr 804 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29565
Etholaeth 62738
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nick Ramsay AC 52% Wedi'i ethol
Richard Clark 23% Heb ei ethol
Jacqui Sullivan 15% Heb ei ethol
Jonathan Clark 7% Heb ei ethol
Ed Abrams 3% Heb ei ethol