Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llanelli

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Llanelli - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Helen Mary Jones Plaid Cymru 13839 50% Wedi'i ethol
Catherine Thomas Llafur Cymru 9955 36% Heb ei ethol
Andrew Morgan Ceidwadwyr Cymreig 2757 10% Heb ei ethol
Jeremy Townsend Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1051 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27602
Etholaeth 56154
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Helen Mary Jones 50% Wedi'i ethol
Catherine Thomas 36% Heb ei ethol
Andrew Morgan 10% Heb ei ethol
Jeremy Townsend 4% Heb ei ethol