Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyfor Meirionnydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyfor Meirionnydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dafydd Elis-Thomas Plaid Cymru 9656 47% Wedi'i ethol
Simon Baynes Ceidwadwyr Cymreig 4239 20% Heb ei ethol
Louise Hughes Llais Gwynedd 3225 16% Heb ei ethol
Martyn Stuart Singleton Llafur Cymru 2623 13% Heb ei ethol
Steven William Churchman Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1000 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20743
Etholaeth 44669
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 155
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dafydd Elis-Thomas 47% Wedi'i ethol
Simon Baynes 20% Heb ei ethol
Louise Hughes 16% Heb ei ethol
Martyn Stuart Singleton 13% Heb ei ethol
Steven William Churchman 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd155
Cyfanswm a wrthodwyd155