Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyfor Meirionnydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyfor Meirionnydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lord Dafydd Elis-Thomas Plaid Cymru 13201 60% Wedi'i ethol
Mike Wood Ceidwadwyr Cymreig 4333 20% Heb ei ethol
David Phillips Llafur Cymru 2749 12% Heb ei ethol
Steven Churchman Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1839 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22122
Etholaeth 46718
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lord Dafydd Elis-Thomas 60% Wedi'i ethol
Mike Wood 20% Heb ei ethol
David Phillips 12% Heb ei ethol
Steven Churchman 8% Heb ei ethol