Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cwm Cynon

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Cwm Cynon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christine Chapman Llafur Cymru 11058 57% Wedi'i ethol
Liz Walters Plaid Cymru 5435 28% Heb ei ethol
Neill John Ceidwadwyr Cymreig 2024 10% Heb ei ethol
Margaret Phelps Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1000 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19517
Etholaeth 50853
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christine Chapman 57% Wedi'i ethol
Liz Walters 28% Heb ei ethol
Neill John 10% Heb ei ethol
Margaret Phelps 5% Heb ei ethol