Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Darren Millar AC Ceidwadwyr Cymreig 8905 34% Wedi'i ethol
Alun Pugh Llafur Cymru 7309 28% Heb ei ethol
Phil Edwards Plaid Cymru 7162 27% Heb ei ethol
Simon Croft Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1705 7% Heb ei ethol
Warwick Nicholson Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1124 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26205
Etholaeth 57370
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Darren Millar AC 34% Wedi'i ethol
Alun Pugh 28% Heb ei ethol
Phil Edwards 27% Heb ei ethol
Simon Croft 7% Heb ei ethol
Warwick Nicholson 4% Heb ei ethol