Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

De Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Karen Sinclair Llafur Cymru 6838 35% Wedi'i ethol
John Bell Ceidwadwyr Cymreig 5719 29% Heb ei ethol
Nia Davies Plaid Cymru 3894 20% Heb ei ethol
Frank Biggs Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1838 9% Heb ei ethol
David Rowlands Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1209 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19498
Etholaeth 51898
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Karen Sinclair 35% Wedi'i ethol
John Bell 29% Heb ei ethol
Nia Davies 20% Heb ei ethol
Frank Biggs 9% Heb ei ethol
David Rowlands 6% Heb ei ethol