Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ceredigion

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ceredigion - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elin Jones AC Plaid Cymru 14818 49% Wedi'i ethol
John Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10863 36% Heb ei ethol
Trefor Jones Ceidwadwyr Cymreig 2369 8% Heb ei ethol
Linda Grace Llafur Cymru 1530 5% Heb ei ethol
Emyr Morgan Annibynnol 528 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 30108
Etholaeth 54170
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Jones AC 49% Wedi'i ethol
John Davies 36% Heb ei ethol
Trefor Jones 8% Heb ei ethol
Linda Grace 5% Heb ei ethol
Emyr Morgan 2% Heb ei ethol