Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Angela Burns AC Ceidwadwyr Cymreig 8590 30% Wedi'i ethol
Christine Gwyther Llafur Cymru 8492 30% Heb ei ethol
John Dixon Plaid Cymru 8340 29% Heb ei ethol
John Gossage Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1806 6% Heb ei ethol
Malcolm Calver Annibynnol 1340 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28568
Etholaeth 57478
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Angela Burns AC 30% Wedi'i ethol
Christine Gwyther 30% Heb ei ethol
John Dixon 29% Heb ei ethol
John Gossage 6% Heb ei ethol
Malcolm Calver 5% Heb ei ethol