Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Brycheiniog a Sir Faesyfed - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 15006 52% Wedi'i ethol
Suzy Davies Ceidwadwyr Cymreig 9652 34% Heb ei ethol
Neil Stone Llafur Cymru 2514 9% Heb ei ethol
Arwel Lloyd Plaid Cymru 1576 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28748
Etholaeth 55482
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kirsty Williams 52% Wedi'i ethol
Suzy Davies 34% Heb ei ethol
Neil Stone 9% Heb ei ethol
Arwel Lloyd 5% Heb ei ethol