Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Blaenau Gwent

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Blaenau Gwent - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Trish Law Annibynnol 12722 54% Wedi'i ethol
Keren Bender Llafur Cymru 7365 31% Heb ei ethol
Gareth Lewis Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1351 6% Heb ei ethol
Natasha Asghar Plaid Cymru 1129 5% Heb ei ethol
Bob Hayward Ceidwadwyr Cymreig 951 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23518
Etholaeth 52818
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Trish Law 54% Wedi'i ethol
Keren Bender 31% Heb ei ethol
Gareth Lewis 6% Heb ei ethol
Natasha Asghar 5% Heb ei ethol
Bob Hayward 4% Heb ei ethol