Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Arfon

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Arfon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alun Ffred Jones Plaid Cymru 10260 52% Wedi'i ethol
Martin Eaglestone Llafur Cymru 5242 27% Heb ei ethol
Gerry Frobisher Ceidwadwyr Cymreig 1858 9% Heb ei ethol
Mel ab Owain Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1424 7% Heb ei ethol
Elwyn Williams Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 789 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19573
Etholaeth 39891
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alun Ffred Jones 52% Wedi'i ethol
Martin Eaglestone 27% Heb ei ethol
Gerry Frobisher 9% Heb ei ethol
Mel ab Owain 7% Heb ei ethol
Elwyn Williams 4% Heb ei ethol