Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cwm Cynon

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Cwm Cynon - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christine Chapman Llafur Cymru 11626 62% Wedi'i ethol
Dafydd Davies Plaid Cymru 5111 27% Heb ei ethol
Daniel Saxton Ceidwadwyr Cymreig 1531 8% Heb ei ethol
Ian Walton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 492 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 18760
Etholaeth 52133
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 114
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christine Chapman 62% Wedi'i ethol
Dafydd Davies 27% Heb ei ethol
Daniel Saxton 8% Heb ei ethol
Ian Walton 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd114
Cyfanswm a wrthodwyd114