Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Meirionydd Nant Conwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Meirionydd Nant Conwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dafydd Elis-Thomas Plaid Cymru 8717 57% Wedi'i ethol
Edwin Woodward Llafur Cymru 2891 19% Heb ei ethol
Lisa Francis Ceidwadwyr Cymreig 2485 16% Heb ei ethol
Kenneth Harris Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1100 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 15193
Etholaeth 33742
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dafydd Elis-Thomas 57% Wedi'i ethol
Edwin Woodward 19% Heb ei ethol
Lisa Francis 16% Heb ei ethol
Kenneth Harris 7% Heb ei ethol