Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Wrecsam

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Wrecsam - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
John Marek Plaid Annibynnol John Marek 6539 38% Wedi'i ethol
Lesley Griffiths Llafur Cymru 5566 32% Heb ei ethol
Janet Finch-Saunders AC Ceidwadwyr Cymreig 2228 13% Heb ei ethol
Tom Rippeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1701 10% Heb ei ethol
Peter Ryder Plaid Cymru 1329 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 17363
Etholaeth 50508
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Marek 38% Wedi'i ethol
Lesley Griffiths 32% Heb ei ethol
Janet Finch-Saunders AC 13% Heb ei ethol
Tom Rippeth 10% Heb ei ethol
Peter Ryder 8% Heb ei ethol