Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bro Morgannwg

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Bro Morgannwg - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jane Hutt Llafur Cymru 12267 44% Wedi'i ethol
David Melding Ceidwadwyr Cymreig 9614 35% Heb ei ethol
Christopher Franks Plaid Cymru 3921 14% Heb ei ethol
Nilmini de Silva Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2049 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27851
Etholaeth 68947
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jane Hutt 44% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
David Melding 35% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Christopher Franks 14% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Nilmini de Silva 7% Heb ei ethol