Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dyffryn Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dyffryn Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Maragret Ann Jones Llafur Cymru 8256 46% Wedi'i ethol
Darren Millar AC Ceidwadwyr Cymreig 5487 31% Heb ei ethol
Malcom Evans Plaid Cymru 2516 14% Heb ei ethol
Robina Feeley Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1630 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 17889
Etholaeth 49319
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Maragret Ann Jones 46% Wedi'i ethol
Darren Millar AC 31% Heb ei ethol
Malcom Evans 14% Heb ei ethol
Robina Feeley 9% Heb ei ethol