Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Tor-faen

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Tor-faen - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lynne Neagle Llafur Cymru 10152 52% Heb ei ethol
Nick Ramsay AC Ceidwadwyr Cymreig 3188 16% Heb ei ethol
Michael German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2746 14% Heb ei ethol
Aneurin Preece Plaid Cymru 2092 11% Heb ei ethol
David Rowlands Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1377 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19555
Etholaeth 61264
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Lynne Neagle 52% Heb ei ethol
Nick Ramsay AC 16% Heb ei ethol
Michael German 14% Heb ei ethol
Aneurin Preece 11% Heb ei ethol
David Rowlands 7% Heb ei ethol