Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Clwyd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Clwyd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Darren Millar Ceidwadwyr Cymreig 10890 43% Wedi'i ethol
Crispin Jones Llafur Cymru 6642 26% Heb ei ethol
Eifion Lloyd Jones Plaid Cymru 5775 23% Heb ei ethol
Brian Cossey Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1846 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25153
Etholaeth 57980
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 160
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Darren Millar 43% Wedi'i ethol
Crispin Jones 26% Heb ei ethol
Eifion Lloyd Jones 23% Heb ei ethol
Brian Cossey 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd160
Cyfanswm a wrthodwyd160