Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Abertawe

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Abertawe - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrew David Davies Llafur Cymru 7023 36% Wedi'i ethol
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) Plaid Cymru 4461 23% Heb ei ethol
Arthur Michael Day Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 3510 18% Heb ei ethol
Dorian Rowbottom Ceidwadwyr Cymreig 3106 16% Heb ei ethol
David Charles Evans Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1040 5% Heb ei ethol
David Leigh Richards Cynghrair Sosialaidd Cymru yn erbyn y Rhyfel 272 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19412
Etholaeth 58749
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrew David Davies 36% Wedi'i ethol
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd) 23% Heb ei ethol
Arthur Michael Day 18% Heb ei ethol
Dorian Rowbottom 16% Heb ei ethol
David Charles Evans 5% Heb ei ethol
David Leigh Richards 1% Heb ei ethol