Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janice Gregory Llafur Cymru 9874 59% Wedi'i ethol
Janet Marion Davies Plaid Cymru 3370 20% Heb ei ethol
Jacqueline Radford Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1567 9% Heb ei ethol
Richard John Hill Ceidwadwyr Cymreig 1532 9% Heb ei ethol
Christopher Herriott Plaid Lafur Sosialaidd 410 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 16753
Etholaeth 49565
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janice Gregory 59% Wedi'i ethol
Janet Marion Davies 20% Heb ei ethol
Jacqueline Radford 9% Heb ei ethol
Richard John Hill 9% Heb ei ethol
Christopher Herriott 2% Heb ei ethol