Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Casnewydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Casnewydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Matthew Robert Hatton Evans Ceidwadwyr Cymreig 4157 44% Heb ei ethol
Charles Edward (Ed) Townsend Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2768 29% Heb ei ethol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Ceidwadwyr Cymreig 1555 16% Heb ei ethol
Neal John Reynolds Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 987 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 9467
Etholaeth 56563
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Matthew Robert Hatton Evans 44% Heb ei ethol
Charles Edward (Ed) Townsend 29% Heb ei ethol
Mohammad Asghar (Oscar) AC 16% Heb ei ethol
Neal John Reynolds 10% Heb ei ethol