Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Sir Drefaldwyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Sir Drefaldwyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Michael (Mick) Bates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7869 40% Wedi'i ethol
Edward Davies Ceidwadwyr Cymreig 5572 29% Heb ei ethol
Rina Clarke Llafur Cymru 2039 10% Heb ei ethol
David Senior Plaid Cymru 1918 10% Heb ei ethol
David Rowlands Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1107 6% Heb ei ethol
Robert Mills Annibynnol 985 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 19490
Etholaeth 45598
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Michael (Mick) Bates 40% Wedi'i ethol
Edward Davies 29% Heb ei ethol
Rina Clarke 10% Heb ei ethol
David Senior 10% Heb ei ethol
David Rowlands 6% Heb ei ethol
Robert Mills 5% Heb ei ethol