Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llanelli

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Llanelli - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Catherine Thomas Llafur Cymru 9916 43% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones Plaid Cymru 9895 43% Heb ei ethol
Gareth Jones Ceidwadwyr Cymreig 1712 7% Heb ei ethol
Kenneth Rees Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1644 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23167
Etholaeth 57428
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Catherine Thomas 43% Wedi'i ethol
Helen Mary Jones 43% Heb ei ethol
Gareth Jones 7% Heb ei ethol
Kenneth Rees 7% Heb ei ethol