Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ceredigion

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ceredigion - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elin Jones Plaid Cymru 12020 41% Wedi'i ethol
Elizabeth Evans Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10243 35% Heb ei ethol
Luke Evetts Ceidwadwyr Cymreig 2755 9% Heb ei ethol
Richard Anthony Boudier Llafur Cymru 2544 9% Heb ei ethol
Chris Simpson Plaid Werdd Cymru 1514 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 29076
Etholaeth 56983
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 170
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Jones 41% Wedi'i ethol
Elizabeth Evans 35% Heb ei ethol
Luke Evetts 9% Heb ei ethol
Richard Anthony Boudier 9% Heb ei ethol
Chris Simpson 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd170
Cyfanswm a wrthodwyd170