Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Delyn

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Delyn - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Sandra (Sandy) Mewies Llafur Cymru 6520 39% Wedi'i ethol
Mark Isherwood Ceidwadwyr Cymreig 4896 29% Heb ei ethol
David Lloyd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2880 17% Heb ei ethol
Paul Rowlinson Plaid Cymru 2588 15% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 16884
Etholaeth 54426
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sandra (Sandy) Mewies 39% Wedi'i ethol
Mark Isherwood 29% Heb ei ethol
David Lloyd 17% Heb ei ethol
Paul Rowlinson 15% Heb ei ethol