Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ceredigion

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Ceredigion - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Elin Jones AC Plaid Cymru 11883 45% Wedi'i ethol
John Davies Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7265 28% Heb ei ethol
Rhianon Passmore Llafur Cymru 3308 13% Heb ei ethol
Owen Williams Ceidwadwyr Cymreig 2923 11% Heb ei ethol
Ian Sheldon Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 940 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26319
Etholaeth 52940
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elin Jones AC 45% Wedi'i ethol
John Davies 28% Heb ei ethol
Rhianon Passmore 13% Heb ei ethol
Owen Williams 11% Heb ei ethol
Ian Sheldon 4% Heb ei ethol