Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christine Margery Gwyther Llafur Cymru 8384 35% Wedi'i ethol
Llyr Gruffydd Plaid Cymru 7869 33% Heb ei ethol
David Nicholas Thomas Ceidwadwyr Cymreig 4917 21% Heb ei ethol
Mary Kathleen Megarry Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2222 9% Heb ei ethol
Arthur Ronald Williams Annibynnol 580 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 23972
Etholaeth 56403
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christine Margery Gwyther 35% Wedi'i ethol
Llyr Gruffydd 33% Heb ei ethol
David Nicholas Thomas 21% Heb ei ethol
Mary Kathleen Megarry 9% Heb ei ethol
Arthur Ronald Williams 2% Heb ei ethol