Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhodri Thomas Plaid Cymru 12969 48% Wedi'i ethol
Anthony Cooper Llafur Cymru 8355 31% Heb ei ethol
Harri Lloyd-Davies Ceidwadwyr Cymreig 3576 13% Heb ei ethol
Steffan John Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1866 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26766
Etholaeth 54110
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhodri Thomas 48% Wedi'i ethol
Anthony Cooper 31% Heb ei ethol
Harri Lloyd-Davies 13% Heb ei ethol
Steffan John 7% Heb ei ethol