Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerdydd

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerdydd - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hywel Rhodri Morgan Llafur Cymru 10420 50% Wedi'i ethol
Heather Douglas Ceidwadwyr Cymreig 3583 17% Heb ei ethol
Jacqueline-Anne Gasson Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2914 14% Heb ei ethol
Eluned Mary Bush Plaid Cymru 2859 14% Heb ei ethol
Frank Roger Wynne Hughes Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 929 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 20705
Etholaeth 60523
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hywel Rhodri Morgan 50% Wedi'i ethol
Heather Douglas 17% Heb ei ethol
Jacqueline-Anne Gasson 14% Heb ei ethol
Eluned Mary Bush 14% Heb ei ethol
Frank Roger Wynne Hughes 4% Heb ei ethol