Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Angela Burns Ceidwadwyr Cymreig 10095 36% Wedi'i ethol
Christine Margery Gwyther Llafur Cymru 8591 31% Heb ei ethol
Nerys Evans Plaid Cymru 8373 30% Heb ei ethol
Selwyn John Runnett Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1097 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 28156
Etholaeth 58435
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 188
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Angela Burns 36% Wedi'i ethol
Christine Margery Gwyther 31% Heb ei ethol
Nerys Evans 30% Heb ei ethol
Selwyn John Runnett 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd188
Cyfanswm a wrthodwyd188