Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Caerffili

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Caerffili - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeffrey Cuthbert Llafur Cymru 11893 47% Wedi'i ethol
Lindsay Whittle Plaid Cymru 6919 27% Heb ei ethol
Laura Anne Jones Ceidwadwyr Cymreig 2570 10% Heb ei ethol
Rob Roffe Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1281 5% Heb ei ethol
Anne Blackman Annibynnol 1204 5% Heb ei ethol
Avril Dafydd-Lewis Annibynwyr Etholaeth Caerffili 930 4% Heb ei ethol
Brenda Vipass Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 590 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 25387
Etholaeth 68152
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeffrey Cuthbert 47% Wedi'i ethol
Lindsay Whittle 27% Heb ei ethol
Laura Anne Jones 10% Heb ei ethol
Rob Roffe 5% Heb ei ethol
Anne Blackman 5% Heb ei ethol
Avril Dafydd-Lewis 4% Heb ei ethol
Brenda Vipass 2% Heb ei ethol