Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Pen-y-bont ar Ogwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carwyn Howell Jones Llafur Cymru 9487 43% Wedi'i ethol
Alun Hugh Cairns Ceidwadwyr Cymreig 7066 32% Heb ei ethol
Cheryl Anne Green Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2980 13% Heb ei ethol
Keith Parry Plaid Cymru 1939 9% Heb ei ethol
Timothy Charles Jenkins Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 677 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 22149
Etholaeth 62540
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carwyn Howell Jones 43% Wedi'i ethol
Alun Hugh Cairns 32% Heb ei ethol
Cheryl Anne Green 13% Heb ei ethol
Keith Parry 9% Heb ei ethol
Timothy Charles Jenkins 3% Heb ei ethol