Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brycheiniog a Sir Faesyfed

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Brycheiniog a Sir Faesyfed - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 13325 50% Wedi'i ethol
Nicholas Bourne Ceidwadwyr Cymreig 8017 30% Heb ei ethol
David Rees Llafur Cymru 3130 12% Heb ei ethol
Brynach Parry Plaid Cymru 1329 5% Heb ei ethol
Elizabeth Phillips Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 1042 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26843
Etholaeth 53739
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kirsty Williams 50% Wedi'i ethol
Nicholas Bourne 30% Heb ei ethol
David Rees 12% Heb ei ethol
Brynach Parry 5% Heb ei ethol
Elizabeth Phillips 4% Heb ei ethol