Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Alun a Glannau Dyfrdwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Alun a Glannau Dyfrdwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Carl Sargeant Llafur Cymru 7036 47% Wedi'i ethol
Matthew Wright Ceidwadwyr Cymreig 3533 23% Heb ei ethol
Paul Brighton Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2509 17% Heb ei ethol
Richard Coombs Plaid Cymru 1160 8% Heb ei ethol
William Crawford Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 826 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 15064
Etholaeth 60518
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carl Sargeant 47% Wedi'i ethol
Matthew Wright 23% Heb ei ethol
Paul Brighton 17% Heb ei ethol
Richard Coombs 8% Heb ei ethol
William Crawford 5% Heb ei ethol