Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2011 - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhodri Glyn Thomas Plaid Cymru 12501 45% Wedi'i ethol
Anthony Jones Llafur Cymru 8353 30% Heb ei ethol
Henrietta Hensher Ceidwadwyr Cymreig 5635 20% Heb ei ethol
Will Griffiths Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1339 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27828
Etholaeth 54243
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 174
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhodri Glyn Thomas 45% Wedi'i ethol
Anthony Jones 30% Heb ei ethol
Henrietta Hensher 20% Heb ei ethol
Will Griffiths 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Papurau pleidleisio a wrthodwyd174
Cyfanswm a wrthodwyd174