Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Conwy

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Conwy - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gareth Jones Plaid Cymru 8285 31% Wedi'i ethol
Cath Sherrington Llafur Cymru 8171 30% Heb ei ethol
David I Jones Ceidwadwyr Cymreig 5006 18% Heb ei ethol
Christine Humphries Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4480 17% Heb ei ethol
Goronwy Edwards Annibynnol 1160 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27102
Etholaeth 55189
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Jones 31% Wedi'i ethol
Cath Sherrington 30% Heb ei ethol
David I Jones 18% Heb ei ethol
Christine Humphries 17% Heb ei ethol
Goronwy Edwards 4% Heb ei ethol