Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Blaenau Gwent

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Isetholiad Blaenau Gwent - Dydd Iau, 29 Mehefin 2006

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Blaenau Gwent - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Trish Law Annibynnol 13785 50% Wedi'i ethol
John Hopkins Llafur Cymru 9321 34% Heb ei ethol
Steve Bard Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2054 7% Heb ei ethol
John Price Plaid Cymru 1109 4% Heb ei ethol
Jonathan Burns Ceidwadwyr Cymreig 816 3% Heb ei ethol
John Matthews Plaid Werdd Cymru 302 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 27387
Etholaeth 52900
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Trish Law 50% Wedi'i ethol
John Hopkins 34% Heb ei ethol
Steve Bard 7% Heb ei ethol
John Price 4% Heb ei ethol
Jonathan Burns 3% Heb ei ethol
John Matthews 1% Heb ei ethol