Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 58066 42% Heb ei ethol
Janet Davies
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd)
Plaid Cymru 24799 18% Wedi'i ethol
Alun Cairns Ceidwadwyr Cymreig 20981 15% Wedi'i ethol
Peter Black AC Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 17746 13% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 6696 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 6113 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 3446 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cymru Annibynnol 1346 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Dros Fywyd 355 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 139548
Etholaeth 395596
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 42%
Plaid Cymru 18%
Ceidwadwyr Cymreig 15%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 13%
Plaid Werdd Cymru 5%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Cymru Annibynnol 1%
Dros Fywyd 0%