Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 76522 45% Heb ei ethol
William Graham AM
Laura Anne Jones
Ceidwadwyr Cymreig 34231 20% Wedi'i ethol
Jocelyn Davies AM Plaid Cymru 21384 13% Wedi'i ethol
Michael German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 17661 10% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5949 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 5291 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 3695 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 3210 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cymru Annibynnol 1226 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Dros Fywyd 562 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 169731
Etholaeth 469533
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 45%
Ceidwadwyr Cymreig 20%
Plaid Cymru 13%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Werdd Cymru 3%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Plaid Genedlaethol Prydain 2%
Cymru Annibynnol 1%
Dros Fywyd 0%