Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 74369 41% Heb ei ethol
David Melding
Jonathan Morgan
Ceidwadwyr Cymreig 33404 18% Wedi'i ethol
Owen John Thomas
Leanne Wood
Plaid Cymru 27956 15% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 24926 14% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 6920 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 6047 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 3217 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Millennium Bean Party 1027 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cymru Annibynnol 1018 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Vote 2 Stop the War 1013 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 577 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Dros Fywyd 573 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 181047
Etholaeth 480113
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 41%
Ceidwadwyr Cymreig 18%
Plaid Cymru 15%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 14%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Werdd Cymru 3%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Millennium Bean Party 1%
Cymru Annibynnol 1%
Vote 2 Stop the War 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Dros Fywyd 0%