Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gogledd Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gogledd Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 55250 32% Heb ei ethol
Janet Ryder Plaid Cymru 41640 24% Wedi'i ethol
Mark Isherwood
Brynle Williams
Ceidwadwyr Cymreig 38543 22% Wedi'i ethol
Eleanor Burnham Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 17503 10% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibynnol John Marek 11008 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4500 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 4200 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cymru Annibynnol 1552 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 522 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Dros Fywyd 310 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 175028
Etholaeth 475148
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 32%
Plaid Cymru 24%
Ceidwadwyr Cymreig 22%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 10%
Plaid Annibynnol John Marek 6%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3%
Plaid Werdd Cymru 2%
Cymru Annibynnol 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Dros Fywyd 0%