Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2003 - Dydd Iau, 1 Mai 2003

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canolbarth a Gorllewin Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
Helen Mary Jones Plaid Cymru 51874 28% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 46451 25% Heb ei ethol
Nick Bourne
Glyn Davies
Lisa Francis
Ceidwadwyr Cymreig 35566 19% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 30177 16% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 7794 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5945 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Pensiynwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru 3968 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cymru Annibynnol 1324 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Vote 2 Stop the War 716 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Dros Fywyd 383 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 184198
Etholaeth 409155
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Plaid Cymru 28%
Llafur Cymru 25%
Ceidwadwyr Cymreig 19%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 16%
Plaid Werdd Cymru 4%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 3%
Pensiynwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru 2%
Cymru Annibynnol 1%
Vote 2 Stop the War 0%
Dros Fywyd 0%