Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gorllewin De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Gorllewin De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 58347 36% Heb ei ethol
David Rhys Lloyd (Dai Lloyd)
Bethan Jenkins AC
Plaid Cymru 28819 18% Heb ei ethol
Alun Cairns Ceidwadwyr Cymreig 26199 16% Heb ei ethol
Peter Black AC Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 20226 12% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 8993 6% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 6130 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5914 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 2367 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1685 1% Heb ei ethol
Keith James Annibynnol 1186 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Socialist Alternative 1027 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Respect 713 0% Heb ei ethol
John Jenkins Ceidwadwyr Annibynnol 582 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 546 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cynghrair Pobl Gristnogol 393 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 163127
Etholaeth 407153
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 36%
Plaid Cymru 18%
Ceidwadwyr Cymreig 16%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 12%
Plaid Genedlaethol Prydain 6%
Plaid Werdd Cymru 4%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Lafur Sosialaidd 1%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Annibynnol 1%
Socialist Alternative 1%
Respect 0%
Ceidwadwyr Annibynnol 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Cynghrair Pobl Gristnogol 0%