Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Dwyrain De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Dwyrain De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 67998 36% Heb ei ethol
William Graham Ceidwadwyr Cymreig 37936 20% Wedi'i ethol
Mohammad Asghar (Oscar) AC
Jocelyn Davies
Plaid Cymru 25915 14% Wedi'i ethol
Michael German Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 20947 11% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 8940 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 8725 5% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 5414 3% Heb ei ethol
Colin Hobbs Annibynnol 4876 3% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 3593 2% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 2498 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Lloegr 1655 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 979 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cynghrair Pobl Gristnogol 489 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 189965
Etholaeth 459003
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 36%
Ceidwadwyr Cymreig 20%
Plaid Cymru 14%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 11%
Plaid Genedlaethol Prydain 5%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 5%
Plaid Werdd Cymru 3%
Annibynnol 3%
Plaid Lafur Sosialaidd 2%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Democratiaid Lloegr 1%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 1%
Cynghrair Pobl Gristnogol 0%