Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Canol De Cymru

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Rhanbarthol) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007

Sut y mae’r canlyniadau’n cael eu harddangos

Canlyniadau etholaethol – Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl cyfran y bleidlais a enillwyd ganddynt.

Canlyniadau rhanbarthol - Mae canlyniadau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl canran y bleidlais ranbarthol a enillwyd gan eu plaid. Os bydd mwy nag un ymgeisydd ar restr plaid benodol yn cael ei ethol, bydd enwau’r ymgeiswyr yn cael eu harddangos yn ôl trefn y wyddor. Nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu safle unrhyw ymgeisydd ar restr ei blaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y drefn ar gyfer ethol Aelodau’r Cynulliad

Canol De Cymru - results
Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau % Outcome
ymgeiswyr rhestr / list candidates Llafur Cymru 70799 34% Heb ei ethol
Andrew RT Davies AM
David Melding AC
Ceidwadwyr Cymreig 45147 22% Wedi'i ethol
Christopher Franks
Leanne Wood AC
ymgeiswyr rhestr / list candidates
Plaid Cymru 32207 15% Wedi'i ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 29262 14% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Genedlaethol Prydain 7889 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Werdd Cymru 7831 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 7645 4% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Gristnogol Cymru 1987 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Plaid Lafur Sosialaidd 1744 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Respect 1079 1% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Socialist Alternative 838 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 817 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cynghrair Pobl Gristnogol 757 0% Heb ei ethol
ymgeiswyr rhestr / list candidates Cydraddoldeb Sosialaidd 292 0% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Trosolwg Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 208294
Etholaeth 491918
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Llafur Cymru 34%
Ceidwadwyr Cymreig 22%
Plaid Cymru 15%
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 14%
Plaid Genedlaethol Prydain 4%
Plaid Werdd Cymru 4%
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) 4%
Plaid Gristnogol Cymru 1%
Plaid Lafur Sosialaidd 1%
Respect 1%
Socialist Alternative 0%
Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig 0%
Cynghrair Pobl Gristnogol 0%
Cydraddoldeb Sosialaidd 0%